MS Hakefjord

Färjan MS Hakefjord transporterar dig säkert över hakefjorden. Med utgång från Rönnäng så åker den förbi öarna Dyrön, Åstol samt Tjörnekalv. Parkeringsplatser för bilen finns vid Rönnängs ishall.

Färjan är inordnad i Västtrafiks taxesystem. Färjan Hakefjord, som togs i bruk 1999, är en personfärja men kan också ta ombord utryckningsfordon som polis och ambulans. Möjlighet att ta egen bil eller släpvagn med sig på färjan för att lasta och lossa finns också.

Linje 361
Trafik året runt för Västtrafik.
Telefonummer: 0705 – 35 04 15
Pris: Västtrafiks taxa gäller för denna linje.

Tidtabell

Copyright Dyrön 2011