En levande ö året runt

Dyrön strax norr om Marstrand är en av Tjörns kommuns sex skärgårdsöar med boende året runt. Här bor närmare 200 bofasta men på sommaren fylls ön av båt- och sommargäster. Som en av få öar erbjuder Dyrön en året-runt-öppen ICA-butik med systembolagsutlämning, postservice, café och pizzeria.

På sommaren öppnar emellertid fler verksamheter sina dörrar för törstiga, hungriga och kulturintresserade gäster. Bland annat Galleri Bockeberget med lokala och nationella konstnärer. Ön har även boule- och tennisbana, minigolf, fotbollsplan, lekplatser och en liten idrottshall med gym. Vandringsleden som slingrar sig naturskönt med vidunderlig utsikt runt ön lockar också många turister till ön.

Dyrön har även en mycket populär bokningsbar bastu som år 2008 utnämndes till Sveriges finaste eluppvärmda bastu. Förutom bad i bastun finns här också två badplatser med trampoliner, badstegar och sandstrand samt ett oändligt antal klipphällar och vikar för den som önskar avkopplande stillhet och ro. De båda badplatserna ligger alldeles nära de två gästhamnarna – Nord- och Sydhamnen – vilka med sina skilda karaktärer kompletterar varandra med olika utbud av service och upplevelser.

Det stora antalet åretruntboende innebär att ön även har ett varierat och livskraftigt näringsliv och en aktiv samhällsförening, vilket gör Dyrön till en levande ö där det lyser i fönstren även när vinterstormarna drar in.

Unik natur med rikt djurliv

Dyrön erbjuder ett varierat och dramatiskt landskap. Bebyggelsen ligger samlad i en dalgång som sträcker sig mellan Nord- och Sydhamnen. På ömse sidor dalgången är det berg- och klippterräng med hällmarker och sänkor. Raviner genomkorsar landskapet på flera ställen.

Berggrundsgeologiskt är Dyrön mycket intressant. Berggrunden domineras av mörka mineral med en för västkusten avvikande mineralsammansättning. Bergarten kallas för metabasit. Den nordliga sidan innehåller också inslag av gnejsig granodiorit eller ljus tonalit. På nordöstra sidan av ön finns kuddlavastruktur, ett för landet unikt inslag i berggrunden. Berggrundsgeologin och speciellt kuddlavaförekomsten är en förklaring till att området ingår i riksintresse för naturvården (NO 17b) tillsammans med Älgön och Brattön.

Här finns vanlig tall och den mellaneuropeiska svarttallen Pinus Nigra. Andra förekommande trädarter är björk, gran, en, sälg, olika videarter, rönn, ek, bok, alm och kastanj. Dalgången med husbebyggelsen präglas av många trädgårdar som ger ett lummigt och grönt intryck. Här finns växtlighet från tidigare öppen ängsmark samt kvardröjande inslag av betes- och ängsmarksgynnade kärlväxter. Inslag av skalgrus nedanför bergsbranterna i de små dalgångarna erbjuder en kalkgynnad flora.

Djurlivet omfattar bland annat hare, igelkott och ibland räv. Ett speciellt inslag är de inplanterade bergsfåren s k mufflonfår. Ön har också ett rikt fågelliv med lövsångare, gröngöling, koltrast, stare, kråka, skata, gråsparv, steglits, rödhake samt inte minst sjöfågel som trutar, måsar, tärnor, ejder, ålekråka (skarv), strandskata och häger.