Dyrön

– En pärla i skärgården

Dyrön ligger mitt i hjärtat av Bohuslän. Ön är ca 1,5 kvadratkilometer stor och ligger mellan Älgöfjord och Hakefjord. Dyrön är en av Tjörns kommuns sex åretruntbebodda skärgårdsöar. Här bor närmare 300 bofasta.

Det finns en året-runt-öppen livsmedelsaffär – med postservice i butik, restaurang, café & kiosk på sommaren, fotbollsplan, tennisbana, lekplatser minigolf och boulebanor samt en motionsslinga. Det finns en vandringsled runt Dyrön som bitvis är handikappanpassad. Dyrön har även Sveriges hetaste bastu enligt GT. Förutom klippor och vikar finns det två barnfamilj anpassade badplatser på ön, en i den norra hamnen och en nära den södra. Dessutom sker konsutställningar i Galleri Bockebeget som har öppet sommartid! Ett varierat och livskraftigt näringsliv och en aktiv företagargrupp.

På Dyrön finns två gästhamnar; Sydhamnen och Nordhamnen, Båda hamnarna drivs av Dyröns Båtklubb. Hamnarna har olika karaktär och kompletterar varandra med olika utbud av service och upplevelser

Dyrön erbjuder ett varierat och ganska dramatiskt landskap. Bebyggelsen ligger samlad i en dalgång som sträcker sig mellan Nord- och Sydhamnen. På ömse sidor dalgången är det berg- och klippterräng med hällmarker och sänkor. Raviner genomkorsar landskapet på flera ställen.

Berggrundsgeologiskt är Dyrön mycket intressant. På ön domineras berggrunden av mörka mineral med ett för västkusten avvikande mineralsammansättning. Bergarten kallas för metabasit. Den nordliga sidan innehåller också inslag av gnejsig granodiorit eller ljus tonalit. På nordöstra sidan av ön finns kuddlavastruktur, ett för landet unikt inslag i berggrunden. Berggrundsgeologin och speciellt kuddlavaförekomsten är en förklaring till att området ingår i riksintresse för naturvården (NO 17b) tillsammans med Älgön och Brattön.

Här finns vanlig tall och den mellaneuropeiska svarttallen Pinus Nigra. Andra förekommande trädarter är björk, gran, en, sälg, olika videarter, rönn, ek, alm och kastanj. Dalgången med husbebyggelsen präglas av många trädgårdar som ger ett lummigt och grönt intryck. Här finns växtlighet från tidigare öppen ängsmark samt kvardröjande inslag av betes- och ängsmarksgynnade kärlväxter. Inslag av skalgrus nedanför bergsbranterna i de små dalgångarna erbjuder en kalkgynnad flora.

Djurlivet omfattar bl.a. hare, igelkottar och ibland en räv. Ett speciellt inslag är de inplanterade bergsfåren s k mufflonfår.
Det finns ett rikt fågelliv (bl a lövsångare, gröngöling, koltrast, stare, kråka, skata, gråsparv, rödhake) och inte minst sjöfågel t ex trutar, måsar, tärnor, ejder, ålekråka (skarv), strandskata, häger.

Dyrön är en fantastik ö som passar hela familjen.

Välkommen att besöka oss!
Mvh Dyröns Samhällsförening

Copyright Dyrön 2011