Brandvärn och sjuktransport

På Dyrön finns ett brandvärn, med frivilliga, som är en del av Räddningstjänsten inom SBRF (Södra Räddningstjänstförbund som drivs av Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet). Huvuduppgiften är att agera vid brand samt bistå i väntan på ambulans eller ambulanshelikopter vid olycksfall.

I brandboden finns även hjärtstartare.

Sjuktransportbil

Dyröns Samhällsförening har finansierat en sjuktransportbil (fd ambulans som strippats) och byggt ett garage till den bredvid brandvärnets byggnad (vid lekplatsen vid affären). Bilen är utrustad med bår. Vid olycksfallslarm via Räddningstjänsten används den för transporter till ordinarie ambulans/färja eller helikopter som landar på Dyrövallen. Brandvärnets personal sköter detta.

Övrig tid kan medlemmar i föreningen själva använda den för sjuktransporter från/till färja/bostad t ex personer som åkt färdtjänst/sjukresa till Rönnäng och sedan behöver hjälp med transport till bostad.

Vid lån av sjuktransportbil sms:a till Kristofer Ågren 0706 77 58 52, ange aktuell tidpunkt för lånet så han kan vidare befordra info till hela brandvärnet vid ett eventuellt ”akutlarm”. Uppgifter om var nyckel ligger skickas tillbaka i sms. Bilen ställs tillbaka i samma skick som tidigare vid återlämning.”