Ett aktivt föreningsliv

Här hittar du kort information och länkar till Dyröns föreningar. Har ni en förening på ön som ni vill ska synas här så kontakta Dyröns Samhällsförening.

Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar.

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj. Avgiften kan betalas via bankgiro 5464-1600 eller Swish 123 161 65 72

Via denna länk hittar du mer information om samhällsföreningen

https://www.dyron.se/dyrons-samhallsforening/

Kontakt

E-post: dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön

Dyröns Båtklubb

Dyröns Båtklubb driftar Nordhamnen och Sydhamnen, både fasta båtplatser och gästhamnar.

Medlemsavgiften är 700 kr per år.

Styrelsen – 2024

 • Marcus Lorentsson, ordförande
 • Bernt-Olov Schön, kassör
 • Ulrik Strömberg, sekreterare
 • Anders Gustafsson, ledamot
 • Bengt-Olof Karlsson, ledamot
 • Johnny Wikström, ledamot
 • Lina Toresson, ledamot
 • Martin Olsson, ledamot
 • Mats Hansson, ledamot

Båtplatsavgifter 2023, samtliga priser inklusive moms
Båtplats 2 m bredd                    1952 kr
Båtplats 2.5 m bredd                2502 kr
Båtplats 3.0 m bredd                3333 kr
Båtplats 3.5 m bredd                 4015 kr
Båtplats bredare än 3,5m         4829 kr
Båtplats Längs                            4158 kr
Kranlyft (tamp i propellen)        619 kr
Kranlyft Upp/Ner                       1330 kr

Sommarupplägning per m2         106 kr
Gångbar y bom per meter             119 kr
Upptag rampen                              500 kr
Trp. Båt med fyrhjuling                 375 kr
Pappers faktura                                 63 kr
Vinteruppläggningsplats per m2 106 kr
Y.bom båda sidor / meter              187 kr
Y.bom en sida /meter                       94 kr

Dyröns vägars samfällighetsförening

Dyröns Vägars Samfällighetsförening verkar för att öns vägnät och ljussättning fungerar och underhålls samt samverkar med öns övriga föreningar.

Vägavgiften är 2800 kr per hushåll och år.

Styrelsen och övriga ledamöter – 2024

 • Leif A Nilsson, ordförande
 • Johnny Eliason, kassör och vice ordförande
 • Marianne Strömberg, sekreterare
 • Inge Kareflod, ledamot
 • Gun Karlsson, ledamot
 • Ann-Sofie Holm, ledamot
 • Börje Lorentsson, ersättare
 • René Lorentzon, revisor
 • Brus-Per Högstedt, revisor
 • Lise-Lotte Högstedt, valberedning
 • Birgitta Ehn Eliason, valberedning

 Länk till Årsbokslut 2022

Länk till årsmötesprotokoll

Kontakt

E-post: marianne.dyron@gmail.com

Dyröns Idrottsförening

Dyröns IF arrangerar bland annat fotbollsskola, midsommarfirande och loppmarknad.

Stöd gärna Dyröns IF med ett medlemskap:
200 kronor per familj
100 kronor per person
Betalning görs på Dyröns IF bankgiro 390-3945. Uppge namn och mailadress.

Gå till Dyröns Idrottsförening

Feskevigas badförening

Föreningen sköter om och förvaltar Feskevigas badplats eller Hala som badplatsen också kallas. Föreningen arrenderar området och ansvarar för all skötsel, isättning och upptag av badbryggor, trampolin och badstegar. Allt arbete sker på frivillig basis och för omkostnader och inköp av utrustning förlitar sig föreningen helt på medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Medlem blir man genom att sätta in 100:-/familj eller 60:-/person på bankgiro 5901-8705, ange gärna email adress. Vill man ge ett bidrag till underhållet så tas det tacksam emot på Swish 123 589 2021.

Styrelse:

 • Gunnar Hansson, ordförande
 • Marina Eriksson, sekreterare
 • Mona Lorentzon, kassör
 • Markus Lorentzon, ledamot
 • Johan Eriksson, ledamot
 • Petra Nilsson, ledamot
 • Martin Olsson, ledamot