Ett aktivt föreningsliv

Här hittar du kort information och länkar till Dyröns föreningar. Har ni en förening på ön som ni vill ska synas här så kontakta Dyröns Samhällsförening.

Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar.

Medlemsavgiften är årligen 80 kr per medlem, 200 kr per familj.

Styrelsen

  • Leif Friis, 2018-19, v.ordf. tjänstgör som ordf. till årsmötet,  då Lennart Sjölund avsagt sig uppdraget.
  • Annica Gilbertsson, 2018
  • Bengt Lorentsson, 2018-19
  • Anna Ågren, 2018-19
  • Johan Eriksson, vald för 2017-18
  • Leif Göbel, 2018 

  Ersättare:

  • Bertil Gyllander sekreterare , 2018-19
  • Agnetha Haraldsson, 2018-19
  • Kjell Johansson, 2018-19
  • Linda Olsson,  2017 -18
  • Lena Bergqvist, 2018

  * Valda på årsmötet 2018-03-17

Se stadgar

Kontakt

E-post: dyronssamhallsforening@gmail.com

Box 5044
471 14 Dyrön

Dyröns vägars samfällighetsförening

Styrelsens och övriga ledamöter – 2017

Leif A Nilsson ordförande
Kristofer Ågren ledamot
Inge Kareflod ledamot
Bengt-Olof Karlsson ledamot
Mats-Ove Ivarsson ledamot

Janne Wikström ersättare
Mikael Laitinen ersättare

Johan Eriksson ersättare

Bertil Julin revisor
Lennart Olsson revisor

Liselotte Wikström valberedning

Annica Nilsson valberedning

Dyröns Idrottsförening

Dyröns IF arrangerar bland annat fotbollsskola, midsommarfirande och loppmarknad.

Gå till Dyröns Idrottsförening

Feskevigas badförening

Föreningen håller ordning på Feskevigas badplats eller Hala som badplatsen också kallas. Man städar bland annat stranden, reparerar trasiga trampoliner och sätter i nya badstegar. Vill man ge ett bidrag till verksamheten tas det tacksamt emot på Swish 123 589 2021. Medlem blir man genom att sätta in 100:-/familj eller 60:-/person på bankgiro 5901-8705. Glöm inte namn och adress.

Styrelse: