Ett aktivt föreningsliv

Här hittar du kort information och länkar till Dyröns föreningar. Har ni en förening på ön som ni vill ska synas här så kontakta Dyröns Samhällsförening.

Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar.

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Via denna länk hittar du mer information om samhällsföreningen

https://www.dyron.se/dyrons-samhallsforening/

Kontakt

E-post: dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön

Dyröns vägars samfällighetsförening

Dyröns Vägars Samfällighetsförening verkar för att öns vägnät och ljussättning fungerar och underhålls samt samverkar med öns övriga föreningar.

Vägavgiften är 2500 kr per hushåll och år.

Styrelsen och övriga ledamöter – 2022

 • Leif A Nilsson, ordförande
 • Mikael Laitinen, vice ordförande
 • Johnny Eliason, kassör
 • Marianne Strömberg, sekreterare
 • Inge Kareflod, ledamot
 • Gun Karlsson, ledamot
 • Ann-Sofie Holm, ersättare
 • Hans Simonsson, ersättare
 • Bertil Julin, revisor
 • Brus-Per Högstedt, revisor
 • Lise-Lotte Högstedt, valberedning
 • Birgitta Ehn Eliason, valberedning

 Länk till Årsbokslut 2022

Kontakt

E-post: marianne.dyron@gmail.com

Dyröns Idrottsförening

Dyröns IF arrangerar bland annat fotbollsskola, midsommarfirande och loppmarknad.

Gå till Dyröns Idrottsförening

Feskevigas badförening

Föreningen sköter om och förvaltar Feskevigas badplats eller Hala som badplatsen också kallas. Föreningen arrenderar området och ansvarar för all skötsel, isättning och upptag av badbryggor, trampolin och badstegar. Allt arbete sker på frivillig basis och för omkostnader och inköp av utrustning förlitar sig föreningen helt på medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Medlem blir man genom att sätta in 100:-/familj eller 60:-/person på bankgiro 5901-8705, ange gärna email adress. Vill man ge ett bidrag till underhållet så tas det tacksam emot på Swish 123 589 2021.

Styrelse:

 • Gunnar Hansson, ordförande
 • Marina Eriksson, sekreterare
 • Mona Lorentzon, kassör
 • Markus Lorentzon, ledamot
 • Johan Eriksson, ledamot
 • Petra Nilsson, ledamot
 • Martin Olsson, ledamot