Aktuellt

Färjetrafiken linje 361 – förändring

Här info från Tjörns hamnar AB som kör färjorna. Det berör trafiken mellan Rönnäng-Törnekalv-Dyrön-Åstol med anledning av slutarbeten efter sprängningen av grundet i Kalvsund.
 

Hej!

Återstående arbete med Kalvesund tas upp igen på måndag 10/12 och eventuellt under tisdag 11/12. Farleden kommer att vara avstängd från 7:45 till cirka 16:30 en eller båda dagarna.
Vi kommer på färjetrafiken lösa det på följande sätt: Jag bemannar bägge färjorna (Hakefjord och Tjörn) och dessa kommer att gå till/från Rönnäng.
De kommer då att gå runt Tjörnekalv och den extra tidsåtgång löser vi med två färjor.
Ena färjan går i tid från Rönnäng och den andra går i tid från Åstol/Dyrön.
Jag har stämt av med Håkan på bussbolaget. Personalen på färjan håller kontakt med bussen, går på runt Tjörnekalv och vet bussen om att någon på färjan ska med så väntar de ett par minuter i Rönnäng. Prata med däcksman om ni ska vidare med buss från Rönnäng.
Jag bestämde med entreprenören att de väntar med att stänga av farleden till 7:45.

Då har många kommit iväg till sina jobb och skolor.
På detta sätt undviker vi Kårevik under dessa en till två dagar.

Däremot har vi under den här perioden en endast begränsad möjlighet med frakt på färjan.
Dels på grund av tidsbrist om vi ska försöka att alla hinner med bussarna. Dels på grund av att flera avgångar sker med Tjörn
Med vänliga hälsningar

Janina Liljekvist

Tf VD
Tjörns Hamnar AB
Tel: 0304-60 11 16
SMS: 0766-34 11 16
janina.liljekvist@tjorn.se

Stöd vår Sjuktransportbil

Dyröns Samhällsförening har, från sommaren 2018, förbättrat sjuktransporterna på ön. Detta genom att köpa in en sjuktransportbil. Transporterna har på detta sätt blivit tryggare, säkrare, mer bekväma och har dessutom förbättrat arbetsmiljön för ambulans- och helikopterpersonal. 

All medicinsk sjukvårdsutrustning har tagits bort och kvar finns endast en bår för liggande sjuktransport. De tillfällen sjuktransportbilen kommer att användas är när ordinarie ambulans, av olika anledningar, inte kan transporteras över till Dyrön med färjan samt vid transporter till och från ambulanshelikopterns landningsställe (på fotbollsplanen).

Som tidigare är det, de frivilliga i brandvärnet som tillsammans med SOS sköter transporterna. Brandvärnets uppgift är att hjälpa ambulanssjukvården med transport, vägvisning och lyfthjälp. Brandvärnet jobbar även i vissa sjukdomsfall med ”I väntan på ambulans” (IVPA). Det innebär att svårt sjuka personer kan få hjälp av brandvärnet innan ambulanssjukvården är på plats. I brandboden finns även en hjärtstartare. 

Fordonet är inköpt av Samhällsföreningen för 43 750 kronor. Den kostar i skatt, försäkring och i drift. Vi har sökt bygglov för att ideellt bygga ett garage (ca 60 000 kr) till den till höger om brandvärnets bod. Gungorna på lekplatsen kommer att flyttas fram för att möjliggöra det. Totalt har vi haft engångskostnader på 100 000 kr och får årliga kostnader på ca 15 000 kr/år.

Vill du veta mera – se vår Facebooksida ”Dyröns Samhällsförening”

 Vill du stödja denna angelägna uppgift?

Både du som privatperson och företagare är varmt välkomna att ge ekonomiskt bidrag. Pengarna går oavkortat till sjuktransportverksamheten. Skriv ”Sjuktransportbilen”, på inbetalningen.

Bankgironummer 5464-1600    Swisha till 123 161 65 72