Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar. Föreningen har över 340 betalande medlemmar totalt.

Sköter/driver Dyröleden  (med rast-, utsikts- och grillplatser), Dyröbastun, Scen för alla, Minnenas Bod, Galleri Bockeberget, viss skötsel av badet Nordhamnen, P-plats för handkärror/fordon/mopeder i Nordhamnen, lekplatsen vid affären samt sjuktransportbilen/garaget (vid Brandvärnets bod).

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Vill du skriva: Dyröns Samhällsförening, 471 43 DYRÖN

Vill du maila: dyronssamhallsforening@gmail.com

Vill du stödja oss: Bankgiro: 5464-1600   Swish 123 161 65 72

Vill du kolla vad som händer mer aktuellt: Följs oss på Facebook.  Dyröns Samhällsförening, Dyröbastun, Dyröleden eller Scen för alla

Vill du stödja verksamheten Scen för alla så har de ett eget Swishnummer 123 508 7846.

Se våra medlemsförmåner

Styrelsen

  • Leif Göbel, ordf
  • Leif Friis, v. ordf
  • Agneta Haraldsson, kassör
  • Bengt Lorentsson, ledamot
  • Linda Olsson, ledamot
  • Sören Holm, sekreterare,

Ersättare:

  • Tintin Hallding
  • Marianne Strömberg
  • Linnea Lindberg
Årsmöte 2022
hölls på Trålverket 19 mars med drygt 70-talet medlemmar. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes, styrelsen fick ansvarsfrihet. Medlemsavgiften förblir oförändrad dvs 100 kr/enskild och 200 kr familj.

 

Årsmöte 2023
kommer att hållas på Trålverket den 25 mars kl 14.00

Här är länk till kallelse med förslag till dagordning

Kallelse och förslag till dagordning årsmöte 2023

Via denna länk kommer du till Årsredovisning 2022.

Årsredovisning 2022

Via denna länk kommer du till Verksamhetsberättelse 2022.

Verksamhetsberättelse 2022

Via denna länk kommer du till valberedningens förslag inför årsmötet.

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

 

Via denna länk kommer du till det senaste styrelseprotokollet

Senaste protokollet

Via denna länk kommer du till det justerade årsmötesprotokollet

Protokoll årsmöte 2022

 

Kontakt

E-post:dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön