Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar.

Sköter/driver Dyröleden (med rast-, utsikts- och grillplatser), Dyröbastun, Scen för alla, Minnenas Bod, viss skötsel av badet Nordhamnen, P-plats för handkärror/fordon/mopeder i Nordhamnen, lekplatsen vid affären samt sjuktransportbilen/garaget (vid Brandvärnets bod).

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Styrelsen*

 • Leif Göbel, 2019-2020, Vald till ordf. 2019.
 • Leif Friis, v. ordf. 2019-20
 • Linda Olsson, 2019-20
 • Bengt Lorentsson, 2019-20
 • Agneta Haraldsson, kassör, 2019-20
 • Johan Eriksson, vald för 2019-20

Ersättare:

 • Bertil Gyllander, sekreterare , 2019-20
 • Anna Ågren, 2019-20
 • Tintin Hallding, 2019-20
 • Björn Jernberg, 2019-20
 • Birgitta Ehn Eliasson, 2019

* Valda på årsmötet 2019-03-16

Se stadgar

Kontakt

E-post:dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön