Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar. Föreningen har över betalande 340 medlemmar totalt.

Sköter/driver Dyröleden  (med rast-, utsikts- och grillplatser), Dyröbastun, Scen för alla, Minnenas Bod, viss skötsel av badet Nordhamnen, P-plats för handkärror/fordon/mopeder i Nordhamnen, lekplatsen vid affären samt sjuktransportbilen/garaget (vid Brandvärnets bod).

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Vill du skriva: Dyröns Samhällsförening, 471 43 DYRÖN

Vill du maila: dyronssamhallsforening@gmail.com

Vill du stödja oss: Bankgiro: 5464-1600   Swish 123 161 65 72

Vill du kolla vad som händer mer aktuellt: Följs oss på Facebook.  Dyröns Samhällsförening, eller Dyröleden eller Scen för alla

Vill du stödja verksamheten Scen för alla så har de ett eget Swishnummer 123 508 7846.

Styrelsen

 • Leif Göbel, ordf. 
 • Leif Friis, v. ordf.
 • Linda Olsson, ledamot
 • Bengt Lorentsson, ledamot
 • Agneta Haraldsson, kassör, 
 • Johan Eriksson, ledamot

Ersättare:

 • Sören Holm, sekreterare, 
 • Anna Ågren, 
 • Tintin Hallding, 
 • Björn Jernberg,
 • Birgitta Ehn Eliasson.

Årsmöte, som framflyttats p g a Corona,  hölls i Gunnarhallen 2020-10-03.

DIGITALT ÅRSMÖTE LÖRD 27 MARS KL 15 
Styrelsen har med anledning av den gällande pandemilagen och Covid-19 situationen beslutat att genomföra ett digitalt årsmöte. Vi ser det som mycket oviss när annars ett fysiskt möte skulle kunna genomföras säkert.
   Detaljerad information hur det ska gå till kommer i god tid att finnas på Facebook (Dyröns Samhällsförening och Dyröns Anslagstavla ,plus anslagstavlan vid affären). I handlingarna som du kommer att kunna hämta där finns all relevant årsmötesinformation (dagordning, årsredovisning, verksamhetsberättelse mm).
   Vi återkommer med info om hur ett digitalt årsmöte ska gå till. De flesta som har en dator, en surfplatta eller mobil ska kunna vara med. Det är inte en perfekt lösning men under rådande förhållanden kanske en hygglig lösning.

Se stadgar

Kontakt

E-post:dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön