Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar. Föreningen har över betalande 340 medlemmar totalt.

Sköter/driver Dyröleden  (med rast-, utsikts- och grillplatser), Dyröbastun, Scen för alla, Minnenas Bod, viss skötsel av badet Nordhamnen, P-plats för handkärror/fordon/mopeder i Nordhamnen, lekplatsen vid affären samt sjuktransportbilen/garaget (vid Brandvärnets bod).

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Vill du skriva: Dyröns Samhällsförening, 471 43 DYRÖN

Vill du maila: dyronssamhallsforening@gmail.com

Vill du stödja oss: Bankgiro: 5464-1600   Swish 123 161 65 72

Vill du kolla vad som händer mer aktuellt: Följs oss på Facebook.  Dyröns Samhällsförening, eller Dyröleden eller Scen för alla

Vill du stödja verksamheten Scen för alla så har de ett eget Swishnummer 123 508 7846.

Styrelsen

 • Leif Göbel, ordf. 
 • Leif Friis, v. ordf.
 • Linda Olsson, ledamot
 • Bengt Lorentsson, ledamot
 • Agneta Haraldsson, kassör, 
 • Johan Eriksson, ledamot

Ersättare:

 • Sören Holm, sekreterare (nyval årsmötet) , 
 • Anna Ågren, 
 • Tintin Hallding, 
 • Björn Jernberg,
 • Birgitta Ehn Eliasson.

Årsmöte, som framflyttats p g a Corona,  hölls i Gunnarhallen 2020-10-03.

Nästa årsmöte hålls prel i mars 2021.

Se stadgar

Kontakt

E-post:dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön