Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar. Föreningen har över 340 betalande medlemmar totalt.

Föreningen sköter/driver Dyröleden  (med rast-, utsikts- och grillplatser), Dyröbastun, Scen för alla, Minnenas Bod, Galleri Bockeberget, viss skötsel av badet Nordhamnen, P-plats för handkärror/fordon/mopeder i Nordhamnen, lekplatsen vid affären samt sjuktransportbilen/garaget (vid Brandvärnets bod).

Föreningen planerar att bygga ettt garage/förråd i Nordhamnen, Dyröns Servicecenter. Via denna länk kommer du till en sida med uppdaterad information.

Dyröns Servicecenter

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du

skriva till: Dyröns Samhällsförening, 471 43 DYRÖN

maila till: dyronssamhallsforening@gmail.com

Vill du stödja oss: Bankgiro: 5464-1600   Swish 123 161 65 72

Vill du kolla vad som händer mer aktuellt: Följs oss på Facebook.  Dyröns Samhällsförening, Dyröbastun, Dyröleden eller Scen för alla

Vill du stödja verksamheten Scen för alla så har de ett eget Swishnummer 123 508 7846.

Se våra medlemsförmåner

Styrelsen

  • Leif Göbel, ordf
  • Leif Friis, v. ordf
  • Agneta Haraldsson, kassör
  • Bengt Lorentsson, ledamot
  • Linda Olsson, ledamot
  • Sören Holm, sekreterare,

Ersättare:

  • Hans Simonsson
  • Marianne Strömberg
  • Linnea Lindberg
Årsmöte 2024

Årsmötet hölls på Trålverket lördag den 23 mars. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. På mötet informerades om projektet med att bygga Dyröns Servicecenter.

Här är länk till kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning årsmöte 2024

Via denna länk kommer du till Årsredovisning 2023.

Årsredovisning 2023

Via denna länk kommer du till Verksamhetsberättelse 2023.

Verksamhetsberättelse 2023

Via denna länk kommer du till det senaste styrelseprotokollet

Senaste protokollet

Via denna länk kommer du till det justerade årsmötesprotokollet

Protokoll årsmöte 2024

Via denna länk kommer du till minnesreferat från höstmöte

Minnesreferat höstmöte 2023

Här kan du se föreningens stadgar

Föreningsstadgar

 

Kontakt

E-post:dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön