Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar.

Sköter/driver Dyröleden  (med rast-, utsikts- och grillplatser), Dyröbastun, Scen för alla, Minnenas Bod, viss skötsel av badet Nordhamnen, P-plats för handkärror/fordon/mopeder i Nordhamnen, lekplatsen vid affären samt sjuktransportbilen/garaget (vid Brandvärnets bod).

Medlemsavgiften är årligen 100 kr per medlem, 200 kr per familj.

Vill du skriva: Dyröns Samhällsförening, 471 43 DYRÖN

Vill du maila: dyronssamhallsforening@gmail.com

Vill du stödja oss: Bankgiro: 5464-1600   Swish 123 161 65 72

Vill du kolla vad som händer mer aktuellt: Följs oss på Facebook.  Dyröns Samhällsförening, eller Dyröleden eller Scen för alla

Vill du stödja verksamheten Scen för alla så har de ett eget Swishnummer 123 508 7846.

Årsmöte kommer att hållas lördag 3 oktober kl.14.00 i Gunnarhallen. Detta för att göra nödvändiga val och beslut som verksamhetsberättelse, årsredovisning, ekonomi mm.

Genomförs utifrån Folkhälsorådets rekommendationer om högst 49 deltagare. Ingång via rampen baksidan – möblerat med distans.

Styrelsen*

 • Leif Göbel, 2019-2020, Vald till ordf. 2019.
 • Leif Friis, v. ordf. 2019-20
 • Linda Olsson, 2019-20
 • Bengt Lorentsson, 2019-20
 • Agneta Haraldsson, kassör, 2019-20
 • Johan Eriksson, vald för 2019-20

Ersättare:

 • Bertil Gyllander, sekreterare , 2019-20
 • Anna Ågren, 2019-20
 • Tintin Hallding, 2019-20
 • Björn Jernberg, 2019-20
 • Birgitta Ehn Eliasson, 2019

* Valda på årsmötet 2019-03-16. P g a Caronaviruset har vi inte kunnat genomföra årsmötet i våras då vi brukar vara mer än 49 närvarande och flera medlemmar tillhör riskgruppen. Styrelsen fortsätter arbetet och meddelar när omständigheterna kan medge att hålla årsmöte.

Se stadgar

Kontakt

E-post:dyronssamhallsforening@gmail.com

471 43 Dyrön