Dyröns samhällsförening

Dyröns samhällsförening bildades i mars 2000. Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Man kan bli medlem om man är folkbokförd eller delårsboende på Dyrön och har fyllt 15 år. Andra kan bli stödmedlemmar.

Medlemsavgiften är årligen 80 kr per medlem, 200 kr per familj.

Styrelsen*

 • Leif Friis, 2018-19, v.ordf. tjänstgör som ordf. till årsmötet,  då Lennart Sjölund avsagt sig uppdraget.
 • Annica Gilbertsson, 2018
 • Bengt Lorentsson, 2018-19
 • Anna Ågren, 2018-19
 • Johan Eriksson, vald för 2017-18
 • Leif Göbel, 2018 

Ersättare:

 • Bertil Gyllander sekreterare , 2018-19
 • Agnetha Haraldsson, 2018-19
 • Kjell Johansson, 2018-19
 • Linda Olsson,  2017 -18
 • Lena Bergqvist, 2018

* Valda på årsmötet 2018-03-17

Se stadgar

Kontakt

E-post: dyronssamhallsforening@hotmail.com

Box 5044
471 14 Dyrön