Byggställning

Vi erbjuder medlemmar i Samhällsföreningen att hyra byggställning för enklare byggjobb/målning. Perfekt om du till exempel vill måla eller arbeta med en del av huset eller byta ett fönster. Vi har två olika byggställningar, en lite tyngre mer stationär/traditionell ställning och en lättare rullställning.

Rullställningen är typgodkänd/certifierad med enkel plattformsbredd och arbetshöjd upp till 8 meter. Bredden är 2,5 meter, djup 0,74 meter och höjd 8 meter. Den monteras enkelt utan verktyg. Den har plattform med lucka, kraftfulla hjul med broms, fyra stödben och räckespaket. Mer info på http://www.ställning.se

Ställningen väger 176 kg och ligger på en TIKI-släpkärra. Du bokar via länk nedan. Priset är 275: – per dygn eller 1 500: – för en vecka inklusive moms. Ställningen hämtas och lämnas komplett på p-platsen i Nordhamnen. Icke medlemmar kan hyra för ett högre pris.

Traditionell/fast ställning finns att låna. Den ligger nedanför trafostationen ovanför Gunnarhallen. Du bokar dygn eller vecka via länk nedan. Lånet är gratis för medlemmar, men du måste boka så vi vet var ställningen finns. Låna den inte längre tid än vad du behöver, då det kan finnas andra medlemmar som också vill låna.
Även om vi inte tar betalt för detta får du självklart ge ett bidrag till Samhällsföreningen via Swish 123 161 65 72

Gallersläpkärra

Du kan hyra den per dygn, Det huvudsakliga syftet är att kunna transportera gods till sopstationen på fastlandet exempelvis Heås Återvinningscentral. Du bokar via länk nedan, Hyreskostnaden är 150: – per dygn inklusive moms. Icke medlemmar kan hyra för 300: – per dygn inklusive moms. Alla övriga kostnader betalas av hyrestagaren.

Släpvagnen återlämnas i städat skick och eventuella skador som uppkommit ska vara åtgärdade. Var särskilt uppmärksam så att inte stödhjulet skadas och kolla gärna belysningen en extra gång.

Vid hämtning av släpvagnen måste du inspektera släpvagnen med avseende på det tekniska tillståndet så att släpvagnen är körduglig och trafiksäker. Kontrollera att vagnen är fri från skador och att alla delar är intakta, inklusive lamporna och blinkljusen. Vänligen påtala brister.

Du är helt ansvarig för att släpvagnen dras av ett fordon som är lagligen registrerat för att dra släpvagnen och att det finns en ansvarsförsäkring för fordonet som drar släpvagnen. Du måste ha ett körkort giltig för att dra släpvgnen och du är ansvarig för att köra med släpvagnen i full överensstämmelse med gällande lagar/regler/förordningar.

Släpvagnen får inte hyras ut till tredje person och den ska inte användas för transport av människor eller levande djur. Den får inte användas för politiska eller religiösa ändamål.

Om släpvagnen skulle bli skadad eller obrukbar åligger det hyrestagaren att tillse att släpvagnen snarast återställs i ursprungligt skicksamt vid återlämnandet klargöra vad som hänt och hur det avhjälpts. Självrisk betalas av hyrestagare. Hyrestagaren är även ansvarig för att tillse att släpvagnen inte utgör något trafikhindereller liknande i händelse av incident.

Dyröns Samhällsförening ansvarar under inga omständigheter för driftsförlust, förlust av vinst eller annan indirekt förlust för dig eller någon tredje part. Dyröns Samhällsförening är inte ansvarig för eventuella skador som släpvagnen kan orsaka hyrestagarens fordon.