Natur

– Dyrön erbjuder ett rikt djur och växtliv

Vandringsled – Dyrön erbjuder en fantastiskt vandringsled runt ön. Mer information här.

På Dyrön finns vanlig tall och den mellaneuropeiska svarttallen Pinus Nigra. Andra förekommande trädarter är björk, gran, en, sälg, olika videarter, rönn, ek, alm och kastanj. Dalgången med husbebyggelsen präglas av många trädgårdar som ger ett lummigt och grönt intryck. Här finns växtlighet från tidigare öppen ängsmark samt kvardröjande inslag av betes- och ängsmarksgynnade kärlväxter. Inslag av skalgrus nedanför bergsbranterna i de små dalgångarna erbjuder en kalkgynnad flora.

Djurlivet omfattar bl.a. hare, igelkottar och ibland en räv. Ett speciellt inslag är de inplanterade bergsfåren s k Mufflonfår.
Det finns ett rikt fågelliv (bl a lövsångare, gröngöling, koltrast, stare, kråka, skata, gråsparv, rödhake) och inte minst sjöfågel t ex trutar, måsar, tärnor, ejder, ålekråka (skarv), strandskata, häger.

Utsikt Åsen – Åsen är Dyröns högsta berg, och erbjuder en fin utsiktplats med flera bord. Till väst så blickar du ut över Åstol, till sydväst skymtas Marstrand med Carlstens fästning i topp, till sydöst/öst så ligger Älgöfjorden med tillhörande öar. Utsiktplatsen ligger på Dyröns västra sida och nås enklast via vandringsleden.

 

 
Grinneberget– Är en utsiktplats beläget på Dyröns östra sida, och blickar ut mot Risö och Älgöfjorden. Även den nås enklast med hjälp av Vandringsleden. Här finns grill samt stort bord.

 

Det finns även en mängd fina vikar runt hela ön, de flesta kan enkeltnås från vandringsleden. Varför inte njuta av sandvikens ljusa strand, eller hoppa från torpevigas berg. Här finns något för alla!

Copyright Dyrön 2011