Bli medlem

Stöd gärna Dyrön vår förening med ett medlemskap:
200 kronor per familj
100 kronor per person
Betalning görs på Dyröns IF bankgiro 390-3945. Uppge namn och mailadress.

Dyröns IF kontaktpersoner:

Ordförande: Johnny Wikström
Mail: johnny.wikstrom@gunnarsbatturer.com
Kassör: Ann Gerd Grahm
Mail: l.r.grahm@hotmail.com
Sekreterare: Suzanne Friis
Mail: suzanne.friis@ettstegitaget.com

Uthyrning

hyradyronsif@gmail.com eller ring: 0739 13 95 32