Bli medlem

Stöd gärna Dyrön vår förening med ett medlemskap:
200 kronor per familj
100 kronor per person
Betalning görs på Dyröns IF bankgiro 390-3945. Uppge namn och mailadress.

Dyröns IF kontaktpersoner:

Ordförande: Tintin Hallding
Mail: tintin@formkompaniet.se
Kassör: Ann Gerd Grahm
Mail: l.r.grahm@hotmail.com
Sekreterare: Amanda Gustafsson
Mail: nordhamnsberget@gmail.com

Uthyrning

hyradyronsif@gmail.com eller ring: 0739 13 95 32